Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Wet continuïteit ondernemingen: rechten voor OR in voorfase faillissement

mr. drs. J.B. Mulder MA  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 19 december 2016
Auteur(s): mr. drs. J.B. Mulder MA

In dit kennisdocument bespreken we het doel van het Wetsvoorstel continuïteit ondernemingen en het kader waarbinnen het tot stand is gekomen. Hierin speelt het begrip ‘pre-pack’ een belangrijke rol.

  • Er is al enige tijd is een debat gaande over het adviesrecht van de ondernemingsraad in faillissement. De Ondernemingskamer (OK) heeft met haar oordeel van 26 mei 2016 in het DA-arrest haar positie bepaald en dat heeft gevolgen gehad.
  • De nieuwe wet brengt vanzelfsprekend meerdere veranderingen met zich mee. Zo moet onder meer worden voorkomen dat een flitsfaillissement wordt misbruikt, moet de ondernemingsraad (OR) worden betrokken bij stille voorbereidingsfase en krijgt de OR een geheimhoudingsplicht.
  • Bovendien kent de Wet continuïteit ondernemingen verschillende personele gevolgen, waarbij werkgevers en werknemers extra waarborgen krijgen ter voorkoming van misbruik van de pre-packaanpak bij een dreigend faillissement.

(Kamerstukken II 2012/13, 29 911)