Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Pensioenregeling wijzigen

Claudia van Hunsel  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 10 december 2020
Auteur(s): Claudia van Hunsel

Door nieuwe maatschappelijke inzichten, economische en arbeidsmarktontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving is het onvermijdelijk dat de pensioenregeling in de loop van tijd gewijzigd (moet) worden. Bij het wijzigen van de pensioenregeling komen diverse juridische vraagstukken aan bod.

  • Bij de pensioenregelingen zijn drie rechtsverhoudingen te onderscheiden: de werkgever, de pensioenuitvoerder en de werknemer. Zij vormen samen de zogenaamde pensioendriehoek.
  • Een wijziging van de pensioenovereenkomst komt in beginsel tot stand door middel van een nieuw aanbod van de werkgever en aanvaarding daarvan door de werknemer. Is de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of een premiepensioeninstelling, dan moet de ondernemingsraad instemmen met het wijzigen van de pensioenovereenkomst.
  • De werkgever mag de pensioenovereenkomst niet (eenzijdig) wijzigen bij wijzigingen in de fiscale wetgeving. 
  • In geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden kan de werkgever zich bij een wijziging van de pensioenovereenkomst het recht voorbehouden de premiebetaling te verminderen of te beëindigen. 
  • Bij een wijziging van een pensioenovereenkomst blijven de vóór het tijdstip van wijziging opgebouwde pensioenaanspraken behouden.