Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login
Mr. Steffie Schepers  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 16 februari 2018
Auteur(s): Mr. Steffie Schepers

Per 25 mei 2018 heeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)WetgevingskalenderAlgemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen en is de AVG in de gehele Europese Unie van toepassing. Dit betekent dat alle organisaties in Nederland vanaf die datum aan de bepalingen in de AVG moeten voldoen​​​​​​.

Ook voor HR is de impact van de AVG groot. Zo moet HR bijvoorbeeld sollicitatieprocedures, personeelsdossiers, bewaartermijnen, administratie en uitwisseling van gegevens bij ziekte en re-integratie in overeenstemming met de AVG brengen. In dit kennisdocument bespreken we zes aandachtspunten over de AVG voor HR.