Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login
mr. Anouk Zwarenstein  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 31 maart 2020
Auteur(s): mr. Anouk Zwarenstein

Als werkgever wil je laten zien dat je wangedrag of grensoverschrijdend gedrag van werknemers niet accepteert en dat dat gevolgen kan hebben. Je wilt kunnen ingrijpen, zeker als de goede zorg voor cliënten en patiënten in gevaar komt door het gedrag van een werknemer.

  • Het is belangrijk dat een werknemer weet of had moeten weten dat zijn gedrag niet wordt geaccepteerd. Het is daarom van belang dit uit te werken in beleid.
  • Op het moment dat je hoort dat een werknemer wangedrag heeft vertoond, moet je beslissen of je de werknemer toelaat tot het werk. Anders moet je de werknemer op non-actief stellen of zelfs schorsen.
  • In sommige situaties moet er nader onderzoek worden verricht om vast te stellen of een werknemer wangedrag heeft vertoond.
  • Je moet de werknemer horen voordat je consequenties verbindt aan vertoond gedrag. Er moet dus hoor en wederhoor plaatsvinden.
  • Bij de sanctiebepaling moet je rekening houden met meerdere omstandigheden, waaronder de belangen van de werknemer.