Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Reorganiseren in de zorg

mr. Anouk Zwarenstein  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 22 april 2020
Auteur(s): mr. Anouk Zwarenstein
Bewerker(s): Mr. Floor Plas-Velema
  • Binnen de zorg komen vaak aanbestedingstrajecten voor. Als een tijdelijke opdracht afloopt, kan hierdoor werkvermindering intreden. In de Uitvoeringsregels bedrijfseconomische redenen staan aanvullende voorwaarden die gelden als je op deze grondslag een ontslagaanvraag wilt indienen bij het UWV. Raadpleeg bij werkvermindering of gunning van een aanbesteding de toepasselijke cao voor voorwaarden van aanbestedingsprocedures en de gevolgen voor het personeel.
  • In de zorg vindt afspiegeling vaak plaats binnen de gemeentegrenzen.
  • Beoordeel of je de ondernemingsraad advies moet vragen over de voorgenomen reorganisatie. Denk ook aan de cliëntenraad, als je onder de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen valt.
  • Raadpleeg voordat een reorganisatie plaatsvindt de toepasselijke cao. In de zorg ben je onder bepaalde omstandigheden verplicht om de werknemersorganisaties te betrekken bij een voorgenomen reorganisatie en in overleg met hen een sociaal plan op te stellen.