Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Functiewaardering

 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 13 maart 2019
Bewerker(s): mr. Ingrid Kooijman

Door functies te waarderen, kunt u een rangorde aanbrengen in de verschillende functies. Deze rangschikking gebruikt u bij beloningsdifferentiatie. Belangrijk voordeel van functiewaardering is de duidelijkheid die in de beloning ontstaat. 

  • Er bestaan verschillende methoden voor het waarderen van functies. Deze zijn analytisch of niet-analytisch van aard. 
  • Een organisatie kan niet zomaar beginnen met functiewaardering of het systeem herzien. Het is een intensief traject waarbij de belangen groot zijn en waarbij verschillende partijen zijn betrokken. Aan de hand van een stappenplan kunt u het traject vormgeven. 
  • De afdeling HR vervult de rol van procesbewaker, expert en adviser. 
  • Bij de invoering van functiewaardering of bij een forse herziening van de systematiek heeft u de instemming nodig van de ondernemingsraad. 
  • Werknemers mogen bezwaar maken tegen de uitkomst van functiewaardering. 
  • Bij het functiewaarderingstraject kunt u gebruikmaken van een begeleidingscommissie.