Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 30 december 2020
Bewerker(s): mr. Rob Duijn
  • In het onderdeel over de statutair bestuurderKennisdocumentenStatutair bestuurder zijn de bijzonderheden behandeld over de statutair directeur die ook werknemer is. Omdat de statutair directeur een dubbele rechtsverhouding heeft met de vennootschap, namelijk een arbeidsrechtelijke relatie als directeur-werknemer en een vennootschapsrechtelijke relatie als directeur-bestuurder gelden voor hem bijzondere regels die afwijken van het ‘normale’ arbeidsrecht. 
  • Net als de statutair bestuurder die ook werknemer is, neemt de directeur-grootaandeelhouder (dga) een bijzondere positie in. De dga is een persoon die arbeid verricht voor een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft.
  • De dga kan, als hij zijn eigen ontslag kan tegenhouden (bijvoorbeeld de dga met een meerderheidsbelang), arbeidsrechtelijk gezien geen werknemer zijn omdat aan een van de voorwaarden voor een arbeidsovereenkomst niet wordt voldaan, namelijk de gezagsrelatie. In dat geval geval is de dga werkzaam op basis van een managementovereenkomst (een soort overeenkomst van opdracht). Als de dga zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden (bijvoorbeeld de dga met een minderheidsbelang), kan hij voor de vennootschap werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst.  
  • De PensioenwetKennisdocumentenPensioen is in beginsel niet op de dga van toepassing.
  • Aandachtspunten bij de dga zijn de gebruikelijkloonregeling, de werknemersverzekeringen en de doorbetaaldloonregeling.