Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login
mr. Edith van Schie  

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 14 september 2021
Auteur(s): mr. Edith van Schie
Bewerker(s): mr Ingrid Kooijman en mr Edith van Schie

Om te voorkomen dat een werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst met de bij de werkgever opgedane kennis, knowhow, opleiding en ervaring, voor de concurrent gaat werken, kun je met de werknemer een concurrentiebeding overeenkomen.

  • Van belang is dat het concurrentiebeding aan de specifieke vereisten voldoet. Aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden strengere eisen gesteld dan aan een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
  • Ook al voldoet een concurrentiebeding aan alle eisen, dan nog kan een rechter bepalen dat de werknemer zich daar niet of niet helemaal aan hoeft te houden. De rechter kan ook beslissen dat de werkgever die de werknemer aan het beding wil houden, de werknemer financieel moet compenseren.
  • Meestal wordt in een concurrentiebeding een boete opgenomen voor het overtreden ervan. In plaats daarvan of daarnaast kun je ook overeenkomen dat de werknemer de schade van de werkgever moet vergoeden. 
  • Het concurrentiebeding geldt nog na een opzegging in een faillissementssituatie.
  • De regels die gelden voor concurrentiebedingen gelden ook voor een relatiebeding en voor een poaching- (of antiwervings)beding. Deze beide bedingen zijn 'een soort concurrentiebeding'. In een relatiebeding wordt het een werknemer verboden contacten te onderhouden met – meestal met namen genoemde – relaties van de voormalige werkgever. In een poachingbeding wordt het een werknemer verboden medewerkers van de voormalige werkgever te werven.
  • Een concurrentiebeding ziet op de periode na afloop van de arbeidsovereenkomst. Dit in tegenstelling tot een nevenwerkzaamhedenbeding. Dat beding ziet op werkzaamheden tijdens de duur van het arbeidscontract.