Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Het verzuimgesprek

 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 4 september 2018
Bewerker(s): Rob Duijn

Groot ziekteverzuim is problematisch en kostbaar voor elke onderneming. Het is daarom zaak werk te maken van een goed verzuimbeleid. Verzuimgesprekken vormen hiervan een belangrijk onderdeel. Tijdstip, taakverdeling en inhoud van de verzuimgesprekken moeten vooraf duidelijk zijn. De werkgever kan hierin een coördinerende rol vervullen. Ook kan zijn kennis van de medewerkers en de mate van verzuim binnen de organisatie van pas komen.

De inhoud van het verzuimgesprek hangt sterk af van de stand van zaken. Zo verloopt een gesprek op het moment van ziekmelding heel anders dan een gesprek dat tijdens het re-integratieproces plaatsvindt. De gespreksleider moet voordat hij in gesprek gaat een duidelijk doel voor ogen hebben. Daarnaast moet hij zich voldoende inleven in de werknemer en zijn motieven kunnen (h)erkennen. Het ligt voor de hand dat de zieke werknemer die structureel wordt begeleid, uiteindelijk harder werkt aan zijn terugkeer in het arbeidsproces dan de werknemer die zich in de kou gezet voelt.

  • Een gedegen verzuimbeleid is van grote waarde voor een organisatie. Een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn de verzuimgesprekken, die plaatsvinden vanaf het moment van ziekmelding tot en met de terugkeer op de werkvloer.
  • Het is voor de werkgever verstandig om momenten vast te leggen waarop verzuimgesprekken plaatsvinden. In principe is een verzuimgesprek bij elk geval van ziekte aan te raden, of het nu kort of lang duurt.
  • Niet alleen het tijdstip van de verzuimgesprekken, maar ook de taakverdeling moet vooraf duidelijk zijn. Wie draagt de verantwoordelijkheid voor zieke werknemers tijdens de hele verzuimperiode?
  • De inhoud van het verzuimgesprek hangt sterk af van de stand van zaken. Zo verloopt een gesprek op het moment van ziekmelding heel anders dan een gesprek dat tijdens het re-integratieproces plaatsvindt. Bij elk gesprek moet het voor de gespreksleider duidelijk zijn wat het doel is en wat wel en niet kan worden besproken.
  • De gespreksleider moet voordat hij begint aan een verzuimgesprek een duidelijk doel voor ogen hebben. Daarnaast moet hij zich kunnen inleven in de werknemer en zijn motieven (h)erkennen. De gespreksstof tijdens een gemiddeld verzuimgesprek leent zich niet voor het puntsgewijs afwerken van geformuleerde actiepunten.
  • De ene persoon heeft van nature meer sociaal inzicht dan de ander. Gespreksleiders van verzuimgesprekken moeten zich ervan bewust zijn dat sociaal inzicht noodzakelijk is voor het goede verloop van de gesprekken.
  • Het voeren van verzuimgesprekken is slechts een onderdeel van het totale verzuimbeleid en geen wondermiddel. De effecten worden dus vaak pas op de lange termijn zichtbaar. Toch zorgt dit er uiteindelijk voor dat de zieke medewerker zich gesteund en begrepen voelt en eerder en met een beter gevoel weer aan het werk gaat.