Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Actief ziekteverzuimbeleid

 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 8 maart 2017
Bewerker(s): R. Duijn

Een werkgever kan aanzienlijk voordeel behalen door zorg te besteden aan een goed verzuimbeleid. De voornaamste winst zit hem in het voorkomen van langdurig verzuim, omdat daar grote kosten aan verbonden zijn. Een goed verzuimbeleid bestaat uit de elementen preventie, begeleiding en re-integratie.

De tijd dat werkgevers niet zo stil stonden bij de risico’s die zij en hun medewerkers op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid lopen, is nu wel voorbij. De overheid heeft er door diverse maatregelen, zoals de loondoorbetalingsplicht gedurende twee jaar en het aanscherpen van de re-integratieregels, voor gezorgd dat verzuim voor bedrijven tot grote kosten kan leiden.

Door structurele aandacht te besteden aan verzuimmanagement, kan de werkgever in de meeste gevallen voorkomen dat verzuim een langdurig karakter krijgt. Op die manier worden ook meteen de nadelige gevolgen beperkt die aan langdurig verzuim verbonden zijn. In de praktijk blijkt dat een bedrijf dat veel aandacht aan gezondheid en welzijn besteedt, daar gemotiveerde werknemers voor terugkrijgt die plezier in hun werk hebben en een hoge productiviteit realiseren. Een goed verzuimbeleid levert over het algemeen dan ook veel meer op dan de werkgever erin moet investeren.