Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Loondoorbetaling tijdens ziekte

 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 12 februari 2020
Bewerker(s): mr. Edith van Schie en mr. Rob Duijn

Op grond van artikel 7:629Wet- en regelgevingArtikel 629a BW heeft de arbeidsongeschikte werknemer tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid recht op (gedeeltelijke) loondoorbetaling. Dit recht geldt ook voor de werknemer die geen werkzaamheden kan verrichten in verband met zwangerschap of bevalling.

  • De werkgever is verplicht gedurende 104 weken het loon door te betalen gedurende ziekte op basis van artikel 7:629 BW. Eindigt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eerder binnen de 104 weken, dan stopt ook de loondoorbetaling per die datum.
  • De hoogte van de loondoorbetaling is wettelijk 70% van het laatste bruto maandloon. De arbeidsovereenkomst, een cao of een personeelsreglement kan een bepaling bevatten dat de hoogte van de loondoorbetaling meer is dan 70%.
  • Onder het loon bij de loondoorbetalingsverplichting valt niet alleen het naar tijdruimte vastgestelde loon en het vakantiegeld, maar in sommige gevallen bijvoorbeeld ook toeslagen, een bonus, een provisie en overwerkvergoedingen.
  • In sommige gevallen is de werkgever niet verplicht het loon door te betalen, bijvoorbeeld als de ziekte opzettelijk is veroorzaakt.
  • In sommige situaties heeft de werkgever de mogelijkheid om het salaris op te schorten of stop te zetten, bijvoorbeeld bij het weigeren te worden gezien door een bedrijfsarts of het weigeren passende arbeid te verrichten.
  • Bij niet medische of situatieve arbeidsongeschiktheid moet de werkgever over het algemeen het salaris blijven doorbetalen.