Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 15 juni 2017
  • In organisaties gaat vaak veel aandacht uit naar tekortkomingen en beperkingen van mensen en naar zaken die niet goed lopen. Leeractiviteiten richten zich dan vooral op het ‘wegwerken’ van de tekortkomingen en problemen. De waarderende benadering heeft daarentegen juist oog voor de talenten van mensen en de positieve krachten in organisaties.
  • Een waarderende manier van kijken naar mensen en organisaties vindt zijn oorsprong in de positieve psychologie. Deze stroming heeft laten zien dat het groeipotentieel en de betrokkenheid van mensen ten aanzien van hun werk toenemen, als zij hun energie kunnen richten op positieve zaken en sterke punten. Inzichten vanuit breinonderzoek onderschrijven dit
  • ‘Appreciative Inquiry’ (AI) is een concept met een waarderend perspectief op organisatieontwikkeling: organisatieleden onderzoeken op een waarderende manier met elkaar waar de positieve energie voor verandering zit.
  • Op het niveau van individuele ontwikkeling richt de waarderende benadering zich vooral op het ontwikkelen van talenten van mensen
  • Vooral in de ‘vrije ruimte’ die vrijwel elke functie in zich heeft, zijn er mogelijkheden te vinden voor de inzet van specifieke talenten. Zwakkere punten van mensen zijn vaak goed te compenseren in de taakverdeling tussen verschillende mensen
  • Op het gebied van organisatieontwikkeling richt de waarderende benadering zich op het gezamenlijk ontdekken en verder ontwikkelen van ‘wat de organisatie leven geeft’. De ‘appreciative circle’ is hierbij leidend en bestaat uit de vier fasen: ontdekking, droom, ontwerp en bestemming.
  • Leidinggevenden hebben in een waarderende benadering vooral betekenis door het gesprek over positieve krachten en sterke punten te initiëren. En door zelf een voorbeeld te zijn en oog te hebben voor successen en talenten van mensen.
  • HR(D)-professionals kunnen een bijdrage leveren door: aandacht te vestigen op talentontwikkeling, mensen te helpen hun talenten te ontdekken, organisatievraagstukken op waarderende wijze (in plaats van probleemgerichte wijze) te helpen onderzoeken en experimenten te initiëren en te ondersteunen die kleinschalige successen zichtbaar maken.