Verder lezen?

Altijd en overal antwoord op al je HR vragen

Start vandaag

Al abonnee?

Login
 

Let op De Engelse vertaling is naar Nederlands recht!
Laatste update 29 november 2020
Bewerker(s): Jacques Raaijmakers

Het persoonlijk keuzebudget – ook wel individueel keuzebudget (IKB) genoemd – is in feite een modernisering van het welbekende cafetariasysteem. In dat systeem was het mogelijk om bepaalde arbeidsvoorwaarden te ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden.

  • Het IKB komt naast het salaris te staan en de werknemer kan vrij over dat IKB beschikken. De bronnen in het IKB worden meestal uitgedrukt in geld, maar het kan ook in tijd.
  • Een lager loon heeft gevolgen voor het pensioen. Onder voorwaarden mag toch worden uitgegaan van het oorspronkelijke pensioengevend loon. 
  • Een lager brutoloon heeft ook gevolgen voor de werkgever in die zin dat de beschikbare vrije ruimte in het kader van de werkkostenregeling minder wordt.
  • Het is belangrijk dat het persoonlijk keuzebudget zodanig wordt geformuleerd dat er géén fiscaal genietingsmoment is voordat het gekozene wordt genoten.